icons-img

Quản lý fanpage

 • Tư vấn định hướng phát triển
 • Chăm sóc fanpage hàng ngày
 • Viết content theo kế hoạch
 • Thiết kế hình ảnh và tối ưu fanpage
 • Lên ý tưởng các bài quảng cáo
 • Chạy campaign Facebook Ads
 • Đo lường hiệu quả và cải tiến
pricing-image

Enterprise Pack

 • 50+ Pro Widgets
 • 300+ Pro Templates
 • Theme Builder
 • WooCommerce Builder
 • Support for 1 Year
 • Updates for 1 Year
icons-img 3

Premium Pack

 • 50+ Pro Widgets
 • 300+ Pro Templates
 • Theme Builder
 • WooCommerce Builder
 • Support for 1 Year
 • Updates for 1 Year